Při nákupu nad 1 499 Kč DOPRAVA ZDARMA!

Reklamace a vrácení zboží

Chci zboží vrátit

Pokud vám vybraný produkt z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje (například vám nesedne vůně svíčky nebo se jedná o nevhodný dárek), je možné ho vrátit bez udání důvodu do 14 dnů. My vám následně vrátíme peníze.

Jak postupovat?

 • Nejprve si, prosím, pečlivě přečtěte Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 • Dále nás o vrácení zboží informujte do 14 dnů od převzetí objednávky (například prostřednictvím e-mailu info@momentee.cz nebo na tel. čísle +420 603 906 373). Nezapomeňte nám napsat číslo objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy oznámené po 14. dni od převzetí zboží nebude akceptováno.
 • Zboží musí být nepoužívané a neznečištěné, pouze vyzkoušené bez známek poškození v originálním balení a v kompletním stavu. Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; ovšem nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
 • Pro snadné vyřízení můžete využít tento Formulář pro odstoupení od smlouvy. Ten nám můžete zaslat elektronicky na e-mail info@momentee.cz nebo ho přiložit k vrácenému zboží. Je vhodné přiložit i doklad o zakoupení (například fakturu). 
 • Zboží, prosím, důkladně zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Můžete využít původní výplňový materiál nebo použít i například staré noviny či papíry. 
 • Balíček nám zašlete prostřednictvím České pošty na adresu Lucie Pátková, Břevnická 1584, Chotěboř, 58301 (doporučeně) nebo
 • prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo (Z-BOX) Břevnická 1584, Chotěboř, 58301 nebo Krále Jana 464, 583 01 Chotěboř (HI-TEC) 
 • Nezasílejte na dobírku, nebude převzata.
 • Jakmile obdržíme vrácené zboží a provedeme jeho kontrolu, vrátíme vám peníze na vámi uvedený účet. Finanční prostředky nebudou vráceny dříve, než-li dojde k doručení vráceného zboží. Kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.

 

Chci zboží reklamovat

Ačkoliv se velmi snažíme, abyste byli se svou objednávkou vždy maximálně spokojení, může se nějaký zádrhel či vada přeci jenom objevit. V takovém případě můžete zboží reklamovat. 

Jak postupovat?

 • Před reklamací si, prosím, pečlivě projděte náš Reklamační řád a následně nás o reklamaci informuje na e-mailu info@momentee.cz nebo na tel. čísle +420 603 906 373 - nezapomeňte uvést číslo vaší objednávky.
 • Pro snadnější vyřízení můžete využít tento Reklamační protokol. Ten nám můžete zaslat elektronicky na e-mail info@momentee.cz nebo ho přiložit k reklamovanému zboží. Je vhodné přiložit i doklad o zakoupení (například fakturu). 
 • Jsme povinni přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání. Při uplatnění reklamaci jsme povinni vám vydat písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Zboží, prosím, důkladně zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Můžete využít původní výplňový materiál nebo použít i například staré noviny či papíry. 
 • Balíček nám zašlete na adresu Lucie Pátková, Břevnická 1584, Chotěboř, 58301 (doporučeně) nebo
 • prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo (Z-BOX) Břevnická 1584, Chotěboř, 58301 nebo Krále Jana 464, 583 01 Chotěboř (HI-TEC)
 • Nezasílejte na dobírku, nebude převzata.
 • Jakmile vrácené zboží dorazí k nám, provedeme kontrolu a v co nejkratším termínu vaši reklamaci vyřídíme. K vyřízení reklamace (a informování o jejím vyřízení) dojde nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude domluvena lhůta delší.

Zboží bude přijato k reklamaci za těchto podmínek:

 1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
 2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.
 3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
 4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí. 
 5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

Jaké jsou záruční podmínky?

Na každý náš výrobek se vztahuje dvouletá záruka a to od data prodeje výrobku konečnému uživateli. Nárok na záruku se uplatňuje dle platného Občanského zákoníku. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou výrobku. Nárok na poskytnutí záruky zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením, nešetrným a nesprávným používáním, nebo byl-li proveden zákrok neautorizovanými osobami či firmami. Záruka se rovněž nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení a části vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užívání výrobku. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vám mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

Více informací a důležité dokumenty:

Všeobecné obchodní podmínky

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Reklamační řád

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační protokol

Zpět do obchodu